Warning: Creating default object from empty value in /var/www/aselyanielsen.dk/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Meta-Kinetics - Aselya NIelsen

Meta-Kinetics

Meta-Kinetics er en diagnostisk metode, der bygger på principper fra Meta-Sundhed, avanceret kinesiologi og cyber-kinetics.

  • Meta-Sundhed er en sundhedsvidenskabelig teori, oprindeligt udviklet af den tyske Dr. Hamer, og siden 2004 videreudviklet af IMMA (International Meta Medicine Association). Teorien illustrerer sammenhængen mellem mentale overbevisninger, følelser, adfærd og fysiske symptomer. Det er således en holistisk måde at anskue mennesket på, hvilket hjælper os til at finde årsagen bag dine symptomer og dermed anvise den mest optimale behandling. Mennesker er forskellige, og derfor kan en bestemt påvirkning udløse symptomer i et menneske, hvor et andet menneske ikke mærker noget. Vestlig medicin har illustreret nogle sammenhænge mellem bestemte påvirkninger og bestemte symptomer, fx rygning og lungekræft, men det forklarer ikke, hvorfor nogle rygere bliver syge og andre ikke.  Meta-Medicin forholder sig mindre til de ydre påvirkninger og mere til, hvordan påvirkningen “lander” i det enkelte menneske. Det gælder både fysiske, følelsesmæssige og mentale påvirkninger.  Det er således “fortolkningen” af en hændelse, der afgør om den “sætter sig”. Denne fortolkning er ofte refleksbetonet og ubevidst, men man kan arbejde på at finde og ændre fortolkningen gennem bl.a. Meta-Kinetics, hvilket kan have en drastisk effekt på dine symptomer.
  • Kinesiologi er en gammel diagnostisk metode, der er bygget på klassisk meridianlære og muskeltests.  I kinesisk medicin forbindes  muskler og organer af meridianerne, og de forskellige meridianer indgår i et kompliceret samspil for at holde din krop velfungerende. Organerne er også sæde for forskellige følelser, bl.a. er leveren forbundet med både kreativitet og vrede, nyrerne med angst og lungerne med sorg. Når man muskeltester i kinesiologi, får man derfor information om din tilstand, både på det fysiske og det følelsesmæssige plan. Dine celler husker alt, hvad du har gennemlevet, også når du ikke har adgang til det med dit bevidste sind. Derfor kan man vha. muskeltests spørge ind til forskellige forhold ang. et symptom,  uden at du behøver at kunne genkalde dig, hvor og hvornår det startede. Meta-Kinetics går et skridt videre og forfiner dialogen med din krop, så årsagen afdækkes og den mest optimale behandlingsform findes. Derved forbedres mulighederne for at skabe reelle og varige forandringer i din sundhedstilstand.
  • Cyber-Kinetics er opstået ud fra systemteori, der ser kroppen som et system, der forsøger at opretholde en ligevægt, også kaldet homeostase. Påvirkes vi af noget indefra eller udefra, vil kroppen kompensere for at genskabe ligevægten. Inden for en vis ramme foregår alt dette ubevidst og ubesværet, men hvis påvirkningen bliver for stor, opstår der symptomer, enten mentalt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt eller fysisk. Det kan her være nødvendigt med hjælp udefra til at genoprette balancen. Ifølge systemteori skaber en forandring i en af delene en forandring i hele systemet, og der findes derfor mange veje til at ændre på en tilstand. Nogle veje vil være mere effektive end andre, og Meta-Kinetics hjælper til at identificere den vej, der med den mindste indsats skaber størst mulig forandring for dig.

Jeg er uddannet i Meta-Sundhed og Meta-Kinetics på Meta-Health Academy i Birmingham, England. Læs mere her:   http://www.metahealthacademy.com